Om oss

STYRET ER:

Styreleder: 

MARTIN TIOUKALIAS

Martin har vært lidenskapelig opptatt av fjærfe hele sitt liv, og har sittet i styret i ØRFK, samt sitter som styremedlem i Norsk Rasefjærfeforbund.

Han driver firmaet Nebbete.no, som leverer livdyr og utstyr av og til fjærfe. 

Martins brennende engasjement innen for spesielle og sjeldne raser, har ført til fasinasjonen for de Toppede Rasene.

Martin er medstifter av STH (29. Juni 2020)   

Styremedlem:

LEIV RAGNAR GJESSING

 

 

Sekretær:

EVA STRÖBERG

Eva har lenge jobbet flittig og intenst innen for fjærfens verden. Hun har vært med i fler lokalklubber og vært en viktig bidragsyter for NRFF i mange år. 

Eva er dronningen av Sultaner, og kunstneren bak de flotte Nrff krusene. 

Hennes brennende interesser for fjærfe og Sultaner, har gitt henne et stor nettverk i både inn og utland. 

Eva og hennes mann Trond Sørensen er medstiftere av STH (29. Juni 2020)

VISJON:

Spesialklubben for Toppede Høns vil arbeide mot å bedre kvaliteten, kunnskapen og øke interessen for de toppede hønseraser. 

Vi vil jobbe på digitale plattformer for å kunne nå de som er interessert i vår lang strakte land. 

Vi mener at fjærfe bør få en høyere status i samfunnet, og at det skal være gøy og spennende å drive med renraset avl. 

 

//Styret    

Slå av en prat!

send oss en mail

post@toppede.no

følg oss på istagram

@toppede.no