Medlemskap i Spesialklubben for Toppede Høns og NRFF

For å bli medlem i STH sender du en mail til kasserer@toppede.no

I mailen må du oppgi følgende informasjon:

FULT NAVN, ADRESSE, EPOST og TELEFONNUMMER.

Vi anbefaler at du melder deg inn i Norsk Rasefjærfe Forbund (NRFF), da du får mulighet til å delta på utstillinger og kjøpe fotringer som er preget med ID-nummer, og får stemmerett under STH`s årsmøte.

Kontidenten for medlemskap i STH 2020: Medlem 200,-

Kontingenten for medlemsskap i NRFF 2020:
Voksen medlem: Kr. 400,00
Juniormedlem( tom. året man fyller 18 år) : Kr. 200,00
Familie/gruppe: Kr. 600,00

Du kan nå betale med VIPPS! Betal inn samlet kontigent til Spesialklubben for Toppede Høns: 61 57 53

 

For eksempel: Medlemskap STH og NRFF 1 person vippses: 600,-

Medlemskap familie STH og NRFF vippses: 800,-

Medlemskap kun STH (uten stemmerett) vippses: 200,-