HOUDAN

En gammel fransk kjøttrase som man kan finne igjen på europeiske malerier fra 1800-tallet og fremover. Houdanen er sterke, fødesøkende høns. 

KARAKTERISTIKK