LA FLÈCHE

Mange mener at rasen går helt tilbake til 1500-tallet, men de første registrerte funnene er listet opp i 1846. Det sies at denne rasen er sammen med Crèvecoeur, en av de første produksjons rasene til Frankrike, med tanke på kjøtt og egg. Rasen er også utrydningstruet, og man finner flest oppdrettere i Tyskland.

To bevaringsprosjekter er i gang for å bevare rasen, i Tyskland og i USA, da rasen nesten var utryddet på 1970-tallet.

Rasen legger store flotte egg, men kan virke noe vimsete og flaksete av seg.

KARAKTERISTIKK