PAVLOVSKAYA

Pavlovskaya er en Russisk rase som på begynnelsen av 1900 tallet var så godt som utryddet. Det finnes svært lite dokumentasjon om rasens opprinnelse. 

Det ble eksportert noen individer til tyskland som har bevart rasen videre og utabeidet en standard. Rasen er enda ikke godkjent i skandinavisk standard.

Pavlovskaya er en meget herdig, lett rase. 

KARAKTERISTIKK