TOPPET HOLLENDER

Rasen er en veldig gammel toppet landhøns art, det sies at dens opphav kommer fra forskjellige steder. Ingen kan med nøyaktighet bekrefte stedet, men av forskning, kommer det aner fra Polen, Italia og Holland. Og ofte ble toppede raser blandet sammen. Men man kan spore Toppet Hollender helt tilbake til 1801 i Nederland. 

Flittig til å få tak i for. Og blir fort en «snakkis» på utstillinger. 

KARAKTERISTIKK